Hyvitä hiili

TOIMITUSEHDOT 

 

Hyvitahiili.fi on Hyvitä Hiili Oy:n (3216952-1) (jäljempänä ”Myyjä”) ylläpitämä verkkokauppa, josta kuluttaja-asiakkaat sekä yhteisöt (jäljempänä ”Asiakas”) voivat hiilijalanjäljen kompensointitarkoituksessa ostaa itselleen tai lahjaksi puun taimia (jäljempänä ”Taimi” tai ”Puu”), jotka Myyjä istuttaa omistamilleen turvesuoalueille. Näitä sopimus- ja toimitusehtoja sovelletaan Myyjän ja Asiakkaan välisessä, verkkokaupan välityksellä tapahtuvassa, kaupassa. Myyjää ja Asiakasta kutsutaan asiayhteyden mukaisesti yksin ”Osapuoli” ja yhdessä ”Osapuolet”.  

Käsitteellä ”Kauppasopimus” tarkoitetaan näissä toimitusehdoissa Osapuolten välille syntyvää sopimusta, joka sisältää ostetut Taimet sekä maanvuokrasopimuksen.

Verkkokaupan sisältämän hiilijalanjälkilaskurin osoittamat tulokset ovat ainoastaan suuntaa antavia eivätkä ne sido Myyjää.  

 

 1. Tilauksen tekeminen ja tilausvahvistus

Tilaus tehdään verkkokaupassa maksamalla valitut tuotteet. Asiakas sitoutuu tilauksen yhteydessä voimassa oleviin toimitusehtoihin. Sitova Kauppasopimus astuu voimaan, kun Myyjä tilauksen vastaanotettuaan lähettää Asiakkaalle sähköpostitse tilausvahvistuksen, josta ilmenee tilattujen tuotteiden tiedot.

 

 1. Kauppasopimus ja taimien istutus

Tilauksen yhteydessä syntyy Kauppasopimus, joka sisältää Asiakkaan ostamien Taimien lisäksi vuoden mittaisen vuokrasopimuksen maapalasta, jolle Asiakkaan ostamat Taimet istutetaan. Istuttaminen tapahtuu tilausta seuraavan touko-kesäkuun aikana ja Myyjä toimittaa Asiakkaalle istutuksen jälkeen sertifikaatin, josta ilmenee Taimien tarkka sijainti. Kauppasopimus kattaa lisäksi muun muassa Taimien hoidon, tilanteet joissa Taimet eivät lähde kasvamaan, heinäämisen sekä mahdollisen harvennuksen ja hakkuun (puiden kaataminen). Harvennus on puun poistoa, joka edistää kestävää kasvua, huonokuntoisia ja liian tiheässä kasvavia puita poistetaan. Harvennukseen ja hakkuuseen ryhdytään ainoastaan Asiakkaan suostumuksella. Puun myyntitulot tilitetään Asiakkaalle vähennettynä Puun myynnistä aiheutuneilla kustannuksilla. Myyjä määrittää hoitotyön sisällön, laajuuden ja aikataulun.

Kauppasopimus on voimassa yhden (1) vuoden kerrallaan. Mikäli Asiakas ei halua uusia Kauppasopimusta määräajan päättymisen jälkeen, hänen tulee ilmoittaa siitä Myyjälle sähköpostitse vähintään yksi (1) kuukausi ennen Kauppasopimuksen päättymistä. Asiakas voi Kauppasopimuksen päättyessä noutaa ostamansa Puun itselleen tai palauttaa ostamansa Puun omistusoikeuden takaisin Myyjälle, jolloin omistusoikeus palautuu korvauksetta Myyjälle kolmen (3) kuukauden kuluessa siitä, kun Kauppasopimus on päättynyt eikä Asiakas ole noutanut Puuta itselleen.

Asiakas ei saa siirtää maanvuokrasopimusta toiselle ilman Myyjän suostumusta. 

Kulloinkin voimassa olevat Taimien ostohinnat ja vuosittain uusittavan Kauppasopimuksen hinnan määräytymisperusteet ilmoitetaan Myyjän verkkokaupassa. Kauppasopimuksen uusimisesta lähetetään Asiakkaalle lasku vuosittain.

 

 1. Maksaminen

Verkkokaupan maksuvälittäjänä toimii Visma Pay (Paybyway Oy, y-tunnus 2486559-4), joka on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Maksamiseen siirrytään Visma Payn verkkopalvelun kautta ja tiliotteella ja laskulla maksun saajana näkyy Visma Pay tai Paybyway Oy. Visma Pay välittää maksut Myyjälle. Maksaminen on turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen niin ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja.

Kauppa syntyy Asiakkaan ja Myyjän välille. Visma Pay ei ole kaupan osapuoli eikä sillä ole kauppaan liittyviä velvoitteita.

Lue lisää Visma Paysta: https://www.visma.fi/vismapay/

 

 1. Maksutavat

Visma Pay -palvelun kautta voit maksaa verkkopankkitunnuksilla, lompakolla, maksukorteilla (credit/debit), laskulla tai osamaksulla. Käytettävissä ovat seuraavat maksutavat: Osuuspankki, Nordea, Danske Bank, Oma Säästöpankki, Säästöpankki, Aktia, Paikallisosuuspankit, S-Pankki, Handelsbanken, Ålandsbanken, MobilePay, Masterpass, Pivo, Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard- ja Debit MasterCard -kortit, sekä Jousto ja Enterpay Lasku yritykselle.

MobilePay: Voit maksaa MobilePay-lompakollasi mikäli olet sallinut verkkokaupoissa maksamisen sovelluksen asetuksista. MobilePay-lompakolla suoritetut maksut veloitetaan lompakkoon liitetyltä maksukortilta. Mikäli maksun veloittaminen maksukortilta epäonnistuu, MobilePay-lompakolla maksaminen ei ole mahdollista verkkokaupassa.

Pivo: Käyttöehdot ovat tarjolla Pivon sivuilla: https://pivo.fi/kayttoehdot/pivon-kayttoehdot/

Jousto lasku ja osamaksu on kotimainen palvelu, jolla teet ostoksesi nopeasti ja turvallisesti. Jousto on tarkoitettu yksityishenkilöille, jotka ovat hoitaneet raha-asiansa moitteettomasti. Joustolla saat 30 vuorokautta korotonta ja kulutonta maksuaikaa. Laskun saatuasi voit päättää maksatko sen kokonaan vai osissa. Osamaksulla voit maksaa ostoksesi jopa 36:ssa erässä, alkaen 9,90 eur/kk. Jousto osamaksun kustannukset ovat 3,90 eur/kk ja 19,90%:n luottokorko. Voit maksaa Joustolla 30–3000 euron ostoksia. Luotonmyöntäjänä toimii Aurajoki Nordic Oy. Lue lisää Joustosta osoitteessa www.jousto.com.

 

 1. Visma Pay -maksupalvelun yhteystiedot

Visma Pay, Paybyway Oy (Y-tunnus 2486559-4)

Sähköposti: helpdesk@vismapay.com

Puhelin: 09 315 42 037 (arkisin klo 8-16)

Postiosoite: Laserkatu 6, 53850 Lappeenranta

 

 1. Puuston vakuuttaminen

Myyjä vastaa puustolle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista (muun muassa tuuli-, lumi-, metsäpalo- ja hirvivahingot) ja korvaa Asiakkaalle vahingon seurauksena tuhoutuneen Puun istuttamalla uuden Puun tuhoutuneen tilalle Taimen istutuksesta seuraavan viiden (5) peräkkäisen vuoden ajan ja maanvuokrasopimuksen ollessa voimassa. Mikäli istutuksesta on kulunut yli viisi (5) vuotta, Asiakas saa valita istutetaanko tuhoutuneen Puun tilalle uusi Puu vai hyvitetäänkö kaikki kertyneet kustannukset Puun koko elinkaaren ajalta, eli Puun ostohinta 5 € + hoitokulut 0,90 €/vuosi mutta kuitenkin enintään vakuutuksen Myyjälle korvaamaan summaan asti.  

 

 1. Henkilötietojen kerääminen ja käyttäminen

Myyjä kerää ja tallentaa henkilötietoja verkkokaupan käytön yhteydessä asiakassuhteen hoitamiseksi. Asiakkaan tulee antaa tähän suostumuksensa hyväksymällä Myyjän tietosuojakäytäntö. Asiakas vakuuttaa Myyjälle antamiensa henkilötietojen olevan oikein ja ajan tasalla, sekä ilmoittaa välittömästi tietoja koskevista muutoksista.

 

 1. Ylivoimainen este

Osapuoli vapautuu velvoitteistaan ja velvollisuudestaan maksaa vahingonkorvausta sellaisten seikkojen vuoksi, joiden Osapuoli voi osoittaa aiheutuneen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä, jota Osapuolen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon Sopimuksen tekohetkellä ja, jonka seurauksia Osapuoli ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää, eikä voittaa. Osapuoli, joka tahtoo vedota edellä tarkoitettuun seikkaan, on velvollinen viipymättä 14 päivän kuluessa kirjallisesti ilmoittamaan siitä toiselle Osapuolelle, samoin esteen lakkaamisesta.

Jos Sopimuksen täyttäminen edellä tarkoitetun seikan vuoksi viivästyy yli kolme (3) kuukautta, kummallakin Osapuolella on oikeus kirjallisin ilmoituksin purkaa tämä Sopimus ilman, että kummallakaan Osapuolella on oikeutta vaatia vahingonkorvausta toiselta Osapuolelta purkamisen takia.  

Erikseen todetaan, että ylivoimaiseksi esteeksi luetaan Myyjän osalta muun muassa viranomaisen määräys, lakko, sota, kapina, pakko-otto, takavarikko, tulipalo, pandemia, valmiuslain käyttöönotto tai muu Myyjästä riippumaton ja ennakoimaton ylivoimainen este.

 

 1. Kuluttaja-asiakkaan tilauksen peruuttaminen

Kuluttaja-asiakkaalla on kuluttajansuojalain mukainen oikeus peruuttaa Kauppasopimus 14 päivän kuluessa tilausvahvistuksen vastaanottamisesta. Kauppasopimuksen peruuttaminen tapahtuu ilmoittamalla siitä Myyjälle sähköpostitse.

Myyjä palauttaa kuluttaja-asiakkaan maksaman kauppasumman tämän osoittamalle tilille, mikäli kuluttaja-asiakas on tehnyt peruuttamisilmoituksen 14 päivän kuluessa tilausvahvistuksen vastaanottamisesta.

 

 1. Toimitusehtojen muuttaminen

Myyjällä on oikeus tehdä muutoksia näihin toimitusehtoihin ilman Asiakkaan suostumusta. Muutokset eivät saa olla Asiakkaalle kohtuuttomia. Muutokset tulevat voimaan Myyjän ilmoittaessa niistä Asiakkaalle sähköpostitse tai julkaisemalla verkkokaupassa. Asiakkaan tulee tarkistaa ajantasaiset toimitusehdot aina ennen tilauksen tekemistä.

 

 

 

 1. Sopimusten siirtäminen

Myyjällä on oikeus siirtää tämä Kauppasopimus ja siihen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet kokonaan tai osittain kolmannelle osapuolelle ilman Asiakkaan hyväksyntää. Tällöin Myyjä vapautuu kaikesta sopimusvastuusta Asiakasta kohtaan. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tai luovuttaa tämän Kauppasopimuksen mukaisia oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan kenellekään ilman Myyjän kirjallista etukäteistä lupaa. 

 

 1. Lain valinta ja oikeuspaikka

Maanvuokrasopimukseen sovelletaan maanvuokralakia (258/1966).

Kuluttaja-asiakkaan osalta Kauppasopimukseen sovelletaan kuluttajansuojalakia (38/1978). 

Yritysasiakkaan osalta Kauppasopimukseen sovelletaan kauppalakia (355/1987).

Sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti Osapuolten välisin neuvotteluin. Jos neuvotteluissa ei päästä ratkaisuun, erimielisyydet ratkaistaan ensimmäisenä oikeusasteena Myyjän kotipaikan käräjäoikeudessa. 

Kuluttaja-asian osalta, jos riitaan ei saada ratkaisua neuvotteluteitse, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn tulee kuluttajan olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Kuluttajalla on myös oikeus nostaa kanne joko oman kotipaikkansa käräjäoikeudessa tai Myyjän kotipaikan käräjäoikeudessa. Kuluttaja voi myös saattaa verkko-ostamiseen liittyvät erimielisyydet ratkaistavaksi Euroopan komission ylläpitämän verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin kautta (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show).

 

 1. Yhteydenotto

Myyjän ajantasaiset yhteystiedot yhteydenottoa varten löytyvät verkkokaupasta.